Data pro tisk vizitek

Jak správně uložit data pro tisk vizitek v tiskárně Novevizitky.cz  se dočtete níže na této stránce.

Pokud nemáte hotová tisková data a nejste schopni si je sami vytvořit, můžeme je pro vás zpracovat jako placenou službu. Stačí zaslat na e-mail:  mailem  veškeré podklady, které k vizitkám máte a my vám provedeme nezávaznou kalkulaci grafického zpracování vizitek.

Pokud nejste grafici, ale jste trochu zběhlí v práci s počítačem, doporučujeme vám stáhnout si z internetu program na tvorbu vizitek – Business Cards MX – program je v češtině a tvorbu hezkých vizitek ním zvládne i laik. Jeho součástí jsou stovky hotových profesionálních šablon vizitek s hotovou grafikou. Program na vizitky můžete z webu výrobce stáhnout bezplatně jako zkušební verzi (v ní sice nejsou dostupné všechny šablony, ale jinak je plně funkční s vyjímkou tisku, kdy na zkušební verzi je v tisku zobrazen reklamní vodoznak – ten samozřejmě bude odstraněn pokud data ve formátu bcw zašlete k nám na tisk vizitek).

program na vizitky

software na vizitky

vlastní tvorba vizitek

A teď již dříve zmiňované důležité požadavky na data pro tisk vizitek:

 • Data na tisk vizitek zasílejte na e-mail:  info@tiskvizitek.info
 • V případě, že je délka dat větší než cca 10 MB a odeslání přes mail je problematické, potom použijte pro zaslání dat služeb www.uschovna.cz

Data pro tisk vizitek přijímáme v těchto grafických formátech: PDF, Corel (do verze X5), BCW (program na tvorbu vizitek Business Cards MX), rastrové formáty TIF, PSD, JPG. Pokud máte data v jiném formátu, můžete nám je poslat k posouzení zda je lze bez úprav zpracovat pro tisk vizitek, nebo zda by bylo nutné provést placené úpravy dat (ceny grafických prací najdete v ceníku vizitek).

Základní informace k formátům dat pro tisk vizitek:

 • PDF – formát by měl odpovídat specifikaci PDF X1a/2001 – tj. z barevných režimů používat jen CMYK, nebo režim grayscale (pro objekty v barvách šedi), texty v křivkách (v případě, že jsou požadavky na textové úpravy z naší strany, je třeba dodat písma nezkřivkovaná + samostatně uložené použité písma formátu true type). Dále by PDF data měla obsahovat pouze jednu vrstvu a žádné efekty typu průhlednost, stíny apod. (ty je potřeba při exportu dat do PDF nechat převést na rastrovou vrstvu).
 • Corel – k tisku vizitek přijímáme data v Corel Draw do verze X5 včetně. Data by měla mít písma převedená do křivek (nebo samostatně přiložené použité true type fonty), barevné režimy pouze CMYK nebo grayscale a neměly by být použity žádné interaktivní corel efekty – ty je nutné před uložením do formátu cdr převést na rastrovou vrstvu (rozlišení doporučujeme 600 DPI).
 • BCW – data z programu Business Cards MX uložte ve formátu bcw a navíc přiložte ještě náhled vyexportovaný do jpg. Jedině tak můžeme ověřit zda nedošlo ke změnám ve vzhledu textů. Doporučujeme nepoužívat nestandardní písma, nebo použitá písma zaslat jako samostatné soubory ve formátu true type (program nemá žádnou kontrolu použitých písem při otevření na jiném počítači a pokud použijete jiné než běžné systémové windows písma, stane se, že při otevření zaslaných dat se nestandardní písma nahradí jinými aniž bychom to mohli sami zjistit).
 • rastrové formáty jako TIF, PSD, JPG – data v těchto formátech je třeba dodat výhradně v barevných režimech CMYK nebo grayscale (pokud chcete neutrální černobílý tisk MUSÍTE zvolit barevný režim grayscale). Rozlišení rastrových dat zvolte nejméně na 300 DPI – doporučujeme však použít raději hodnotu 600 DPI. Pokud data na vizitky zasíláte v JPG, důrazně doporučujeme použít co nejmenší kompresi, aby nebyly v tisku vidět kompresní artefakty (rozostření textu a objektů vlivem ztrátové komprese) – místo JPG je určitě vhodnější formát TIF.

DŮLEŽITÉ obecné požadavky na data (platí pro jakýkoliv zaslaný formát dat):

 • pokud chcete tisknout vizitky s tiskem do kraje (tzv. tisk na spad – barva pozadí vizitek je jiná než bílá, nebo jakýkoliv objekt na vizitce je blíž než 2 mm od kraje vizitky), potom prosím nezapomeňte, že v datech musíte přidat přesahy pozadí o 2 mm ve všech směrech (tj. při použití běžného rozměru vizitky 90×50 mm, byste měli data připravit na rozměr 94×54 mm), tak aby nečinil problém případný posun při ořezu vizitky v řezačce 
 • žádný z objektů na vizitce by neměl být blíže než 3 mm od vnějšího okraje vizitky! (velmi důležitý požadavek, který zajistí, že při posunu na řezačce nedojde k oříznutí žádné části tisku, která je pro vás důležitá). Tolerance posunu při ořezu je 2 mm a s tím je třeba počítat i při použití vnitřního orámování (obdélníkové linky uvnitř vizitky se po ořezu mohou jevit různě posunuté a proto nedoporučujeme na vizitkách používat žádné symetrické orámování) 

 • používat jen barevné režimy CMYK nebo grayscale (pro čb tisk), nepoužívejte barevné profily (pro simulaci orientační barevnosti můžete na svém počítači použít barevný profil Iso Coated V2 (Fogra 39) 
 • rastrové prvky v datech dodat v rozlišení minimálně 300 DPI (vhodnější je zvolit 600 DPI) 
 • vždy zasílat v datech jen jednu vizitku, netvořte sami tiskové sestavy, musíme je potom pracně předělávat 
 • pokud použijete v grafice vizitek světlá písma na tmavším pozadí, důrazně doporučujme použít velikost písma alespoň 7 bodů a nepoužívat písma s tenkými linkami (to platí obecně i pro tenké čáry světlé barvy na tmavém pozadí). Díky tzv. nárustu tiskového bodu se u velmi malých světlých písem (či tenkých linek – typicky tenká bílá linka na černém pozadí může stát, že velikost nárustu tiskového bodu znatelně zmenší sílu světlého tenkého objektu. 
 • pokud chcete tisknout velmi světlé odstíny, je třeba brát v potaz, že použitý digitální tisk neumožňuje rovnoměrný tisk barev s krytím menším než 5 procent – tj. černá s vámi nastaveným krytím 5 procent nebude na tisku prakticky vidět (doporučujeme přidávat k zamýšlením hodnotám 7 procent – tj. v případě požadavku na šedou barvu s krytím 5 procent nastavte krytí černého K kanálu na 12 procent). 
 • pokud chcete mít na vizitkách černé pozadí, doporučujeme nastavit černou na tyto CMYK hodnoty: C-15, M-15, Y-15, K-100

Nedodržením některého z výše uvedených požadavků na data pro tisk vizitek se vystavujete zvýšenému riziku, že výsledný vzhled vytištěné vizitky nebude korespondovat s vaší představou a v takovém případě nemáte nárok na kladné vyřízení případné reklamace. Důrazně doporučujeme objednat si nejprve placenou službu zaslání výtisku z vašich dat poštou k fyzické korektuře. Bez fyzické korektury nelze později reklamovat jakékoliv problémy s vašim subjektivním pohledem na barevnost a „kvalitu“ tisku.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Vaše zpráva (vyžadováno)

  Kontrolní otázka: