Objednání vizitek

Chcete objednat vizitky a máte hotová tisková data ?

Objednání vizitek je velmi snadné!

 1. Objednejte vizitky e-mailem –  pošlete svá data připravená podle našich požadavků na tisk vizitek na e-mail: info@tiskvizitek.info  (pokud jsou větší než 10 MB pošlete nám je přes www.uschovna.cz) 
 2. Zašleme vám cenovou kalkulaci a sdělíme platební údaje – na základě vašich specifikací (množství vizitek, typ papíru apod.) vám zpracujeme kalkulaci a zašleme vám e-mailem platební údaje pro platbu zakázky předem bankovním převodem (upozorňujeme, že na dobírku vizitky nezasíláme)
 3. Vizitky vytiskneme a zašleme vám je poštou – po ověření platby na našem bankovním účtě proběhne odeslání vizitek na vaši adresu doporučenou zásilkou (nebo s příplatkem „balíkem do ruky“).

Chcete objednat vizitky a nemáte hotová data ?

 • V takovém případě vám jako placenou službu můžeme vizitku graficky zpracovat. Pro spočítání nezávazné kalkulace zašlete na e-mail: info@tiskvizitek.info  veškeré podklady (texty, loga, obrázky, sken dřívější vizitky apod.) a popište své představy grafického vzhledu vaší nové vizitky. My vám pak mailem sdělíme jaká by byla cena požadovaných grafických prací. Pokud budete souhlasit, uhradíte bankovním převodem tyto práce a následně (po ověření platby) vám zpracujeme grafický návrh vaší vizitky, který vám následně bude zaslán mailem ke korektuře. Ceny grafického zpracování vizitek se u nás pohybují od 200 Kč výše (za jeden vzor) – viz ceník vizitek .

Tip na bezplatné zpracování grafiky vizitek!
Bezplatně si můžete vizitky sami vytvořit v programu Business Cards MX , který i laikovi umožní díky stovkám připravených šablon vizitek navhrnout si snadno vkusné vizitky. Na stránkách výrobce programu si můžete bezplatně stáhnout jeho zkušební verzi, vizitku si v něm sami zpracovat, uložit do fotmátu bcw a ten nám zaslat pro objednání tisku vizitek.


Jak rychle vizitky vytiskneme ? 
Vizitky vytiskneme a odešleme do dvou pracovní dnů po ověření vaší platby za vizitky bankovním převodem. Běžně vizitky zasíláme doporučenou zásilkou české pošty, jejíž doručovací lhůty jsou 3-5 dní od odeslání. Pokud chcete rychlejší dopravu, je třeba při objednávání vizitek uvést, že si přejete zaslání vizitek „balíkem do ruky“. Tato služba má sice vyšší cenu, ale doba doručení zásilky odeslané jako „balík do ruky“ je 1-2 pracovní dny od expedice. 

» online kalkulace vizitek ihned a bez čekání ! «

  Obchodní podmínky objednání tisku vizitek na www.tiskvizitek.info

Odesláním objednávky s požadavkem na výrobu vizitek a jejím uhrazení bankovním převodem vzniká kupní smlouva na výrobu vizitek určených pro vnitřní potřebu objednávající právnické či podnikající fyzické osoby nebo k dalšímu obchodování s nimi. Vzájemný vztah a právní poměr mezi prodávajícím (CITY PRINT s.r.o., nám. Míru 9, Zlín, PSČ 76001, IČ: 63481693, DIČ: CZ63481693, zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20950.) a podnikajícími fyzickými či právnickými osobami (dále objednávající) se řídí ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy. Prodávající provádí výrobu vizitek pouze pro podnikající fyzické či právnické osoby, nikoliv spotřebitele. Objednávající odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že není v postavení spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

Správnost údajů při objednávce grafických prací – objednávající ručí za správnost údajů, které odsouhlasil při korektuře (mailem či jiným prostředkem komunikace na dálku). Ručí za to, že použitím těchto údajů či tiskem dat nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

Storno objednávky

Odstoupení od kupní smlouvy je možné jednostranně zákazníkem pouze před uhrazením kupní ceny bankovním převodem. Poté co objednávající uhradí kupní cenu bankovním převodem, je možné od kupní smlouvy odstoupit jen po předchozí dohodě s prodávajícím (v případě, že ten ještě nezačal s výrobou vizitek). Jakmile prodávající započne s výrobou vizitek (po ověření příchozí platby na bankovním účtě prodávajícího) nelze již ze strany objednávajícího (bez výslovného souhlasu prodávajícího) od objednávky odstoupit.

Platný ceník (ceny uvedeny v Kč bez DPH) prodávajícího je dostupný na internetové adrese https://tiskvizitek.info/ceny-vizitek/

Odpovědnost za vady a reklamace vizitek

 • Prodávající není povinen upozornit objednávajícího na chybu, kterou v jeho zadání mohl nalézt. Za závazný vzor pro zhotovení vizitek se považuje odsouhlasení korektury (v případě objednávky grafického zpracování vizitek) nebo data zaslaná zákazníkem k tisku e-mailem (v případě, že prodávající neprovádí grafické práce na vizitkách). Jakékoliv chyby – byť vzniklé např. nesprávným přepisem údajů z původního zadání objednávajícího prodávajícím, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub objednávajího a nejsou důvodem k oprávněné reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům náhrady škody. Oprávněně reklamovat (nejlépe písemně na adrese prodávajího – viz níže) lze vizitky, které mají obsahový nesoulad s potvrzenou korekturou, nebo mají kvantitativní nesoulad s potvrzenou objednávkou. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to do 14 dnů od převzetí reklamace bezplatnou výrobou vizitek odpovídajících odsouhlasené objednávce.
 • Prodávající též nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií – tj. barvy na monitoru nemusí odpovídat barvám v tisku. Vyžaduje-li kupující barevnou shodu tisku vizitek s jeho subjektivní představou, je nutné si před objednáním tisku objednat placenou službu tisku a zaslání náhledu poštou k fyzickému odsouhlasení (korektura vizitek za poplatek). Pokud si objednávající výslovně nevyžádá zaslání tištěného náhledu k fyzické korektuře za poplatek, potom se má za to, že souhlasí s tím, že není oprávněn reklamovat jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s korekturou provedenou mailem.
 • Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk vizitek prodávajícím nemůže objednávající trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoliv standardu CMYK, PANTONE apod.) pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku poštou ke korektuře s výsledným tiskem vizitek. S tímto je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku vizitek s jeho původní představou je na straně prodávajícího.
 • Tolerance velikosti vizitky a posunu motivu na vizitce (dané technologií použité výroby) vzhledem k okrajům je 2 mm – oprávněně lze tedy reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů vizitky nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům vizitky alespoň o 3 mm.
 • U vizitek tištěných z dat dodaných objednávajícím se za schválenou korekturu považují tato data jím dodaná k tisku (mailem, online objednávkou či jinou formou). V případě nesouladu těchto dat s technickými požadavky prodávajícího zveřejněnými na https://tiskvizitek.info/data-pro-tisk-vizitek/ nemá objednávající nárok na kladné vyřízení případné reklamace. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových/tiskových souborů mohou být zamítnuty jako neoprávněné.
 • Prodávající výslovně upozorňuje, že není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání.

Adresa pro uplatnění reklamace vizitek (doporučenou zásilkou České pošty):
CITY PRINT s.r.o., Nám. Míru 9, Zlín 76001

Platební podmínky

Nabídka tisku vizitek za výhodné ceny je možná jen v situaci kdy prodávající dostane zaplaceno za VŠECHNY vizitky, které vyrobí. Nemusí tedy jako jiné tiskárny rozpouštět v cenách vizitek náklady na nepřevzaté dobírky od neseriózních objednávajících. Z toho důvodu je jediná možná platební metoda platba předem bankovním převodem.
Po ověření příchodu platby na náš účet vám budou vizitky zaslány doporučenou zásilkou České pošty (případně „balíkem do ruky“, pokud si tuto službu objednávající výslovně objedná).

Dodací lhůty vizitek

Vě většině případů proběhne odeslání vizitek poštou na druhý pracovní den od připsání celkové částky na náš účet. V případě závady na našem výrobním zařízení může být tato lhůta posunuta, bez nároků na jakékoliv kompenzace za ‘zpoždění’.

Předmětem této smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se dodací lhůty vizitek – pro dopravu se využívá služeb třetího subjektu a za kvalitu jeho služeb nemůže prodávající převzít odpovědnost. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení vizitek. Při odeslání standardní doporučenou zásilkou lze počítat s doručením za 2-5 dní od odeslání. Rychlejší, ale o něco dražší možností je zaslání vizitek „balíkem do ruky“, kdy je zásilka poštou dodána do 1-2 pracovních dnů od její expedice.

Kontakt

Fakturační adresa:

(nabídka webu www.tiskvizitek.info platí pouze při objednání e-mailem, úhradě předem bankovním převodem a následným zasláním vizitek poštou)

CITY PRINT s.r.o.
Nám. Míru 9
Zlín 76001
IČ: 63481693
DIČ: CZ63481693
(Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20950.)

e-mail:  info@tiskvizitek.info

Osobní odběr vizitek z provozních důvodů není možný.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Vaše zpráva (vyžadováno)

  Kontrolní otázka: